Ενημερώσεις FARMABASE


30-01-2015

ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Isonet L (VP) ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Electro 10 EC

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Κυδωνίτσα- Αμπέλι (οινοποιήσιμο) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Βερτζαμί- Αμπέλι (οινοποιήσιμο) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Κολινιάτικο- Αμπέλι (οινοποιήσιμο) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Cinsaut- Αμπέλι (οινοποιήσιμο) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Βαρδέα- Αμπέλι (οινοποιήσιμο) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Τσαρδάνα- Αμπέλι (οινοποιήσιμο) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Μοσχάτο Ρίου- Αμπέλι (οινοποιήσιμο) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Νιόβη- βερίκοκο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Γαϊδουρελιά- ελιά ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Κουτσουρελιά (Πατρινή)- ελιά ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ New Hall- πορτοκάλι ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ Navelina- πορτοκάλι ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ NAVEL Ro 25 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

All rights reserved. Copyright ©2011-21 farmacon.gr | Όροι χρήσης | Designed by IRiS Design | Powered by ByteCode