Ενημερώσεις FARMABASE


15-12-2017

ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Affirm Opti 9.5 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Lainsect 1.8 EC ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Vitavax Royal 20/20 FS 120 ημερών
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Carial Flexx 25/18 WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Opus Team 84/25 SE (1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Rinidi 2.3/9.2/55 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Penquat 20 SL ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Garfit 3/24 SC ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Pulsar Plus 2.5 SL ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Racer 25 EC (1) ΟΡΙΣΤΙΚΗ
All rights reserved. Copyright ©2011-17 farmacon.gr | Όροι χρήσης | Designed by IRiS Design | Powered by ByteCode