Ενημερώσεις FARMABASE


25-10-2019

ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Sugoby 50 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Lumiflex 45.2 FS ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Meteor TF 36 SL (1) ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Springbok 20/20 EC ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Abot 0.95 SG ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Maniac 2.5 EC ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Baluris 20 WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Cassiopeia Star 20 WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Favia Star 20 WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Focus 10 EC (1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Devin 10 EC ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Stratos 10 EC ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Velum Prime 40 SC 120 ημερών 120 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Serenade Aso 96.69 SC Bio (120 ημερών) 120 ΗΜΕΡΩΝ
All rights reserved. Copyright ©2011-20 farmacon.gr | Όροι χρήσης | Designed by IRiS Design | Powered by ByteCode