Ενημερώσεις FARMABASE


19-04-2019

ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Armetil M 8/64 WP ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Nematyl 10 SL ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Jerdez 50 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Fytosave 10 SL ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Fury 10 EW (1) ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Alcoban 70 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Baluris 20 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Cassiopeia Star 20 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Lebron 0.5 GR ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Tonus 10 EC ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Matecor Express 70 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Cupra 52 SC Bio ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Valmec 1.8 EW ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Lionoil Key 79 EC Bio ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Probel 1.8 EC ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Geoxe 50 WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Mospilan 20 SP ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Altacor 35 WG (1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Spyrit Hydro 6/20 SC ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Valis Plus (6/15/15) WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Bion 50 WG 120 ημερών 120 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Bion 50 WG 120 ημερών (1) 120 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ZIZANIA Permit 75 WG 120 ημερών 120 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ZIZANIA Facet 25 SC 120 ημερών 120 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ZIZANIA Loyant 25 Neo 2.5 EC 120 ημερών 120 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Ericine 5 SL ΟΡΙΣΤΙΚΗ
All rights reserved. Copyright ©2011-19 farmacon.gr | Όροι χρήσης | Designed by IRiS Design | Powered by ByteCode