Ενημερώσεις FARMABASE


06-03-2020

ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Force Evo 0.5 GR ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Decis Trap Ραγολέτιδα Rhagoletis cerasi ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Asset Five 4.65 EC ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Pallitop 20 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Lonselor 30 SC ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Eminent 12.5 EW (1) ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Serac 10 EC ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Flish 40 SC ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Γκίλφιτ 24 EC 120 ημερών 120 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Rifit 50 EC 120 ημερών 120 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Alfil 80 WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Scab 80 WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Lybro 26.7/6.7 WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Lancelot 450 WG (1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Beliur 4 OD ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Catharsis 33 EC ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Sharpen 33 EC ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Herban 33 EC ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
All rights reserved. Copyright ©2011-24 farmacon.gr | Όροι χρήσης | Designed by IRiS Design | Powered by ByteCode