Συνδρομητικά Πακέτα
Farmacon
ΕΤΗΣΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΚΕΤΟ
FARMACON
Free
0
ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ
FARMACON
Base
50
ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ
FARMACON
Learn
50
ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ
FARMACON
Advanced
70
ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ
FARMACON
Premium
150
ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ
FARMACON
Pro
240
Φυτοπροστατευτικά
 
 
 
 
 
 
Λιπάσματα & Ειδικά Σκευάσματα
 
 
 
 
 
 
Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 
 
 
 
 
 
Φυτορρυθμιστικά
 
 
 
 
 
 
Βιοπαράγοντες & Παγίδευση
 
 
 
 
 
 
Γεωργικές Προειδοποιήσεις
 
 
 
 
 
 
Φυτοπροστασία
 
 
 
 
 
 
Θρέψη - Λίπανση
 
 
 
 
 
 
Εγχειρίδιο Καλλιεργητή
 
 
 
 
 
 
Διαγνωστική Κλείδα
 
 
 
 
 
 
Οδηγός Θρέψης
 
 
 
 
 
 
Οδηγός Φυτοπροστασίας
 
 
 
 
 
 
Καταγραφή | Συνταγή
Γεωργικών Φαρμάκων
 
 
 
 
 
 
Γράψου τώρα Αγόρασε τώρα Αγόρασε τώρα Αγόρασε τώρα Αγόρασε τώρα Ρωτήστε μας


Πλήρης Πρόσβαση
 
Περιορισμένη Πρόσβαση
*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
Οι υπηρεσίες
αναλυτικά
Φυτοπροστατευτικά
Κατηγορία Εχθροί/Ασθένειες
Κατηγορία Ζιζάνια
Κατηγορία Τρωκτικά & Σαλιγκάρια
Απλή Αναζήτηση
Σύνθετη Αναζήτηση
Καρτέλες Προϊόντων
Σύγκριση Προϊόντων
Αριθμομηχανή Εφαρμογών
Λιπάσματα & Ειδικά Σκευάσματα
Κατηγορία Λιπάσματα
Κατηγορία Ειδικά Σκευάσματα
Απλή Αναζήτηση
Σύνθετη Αναζήτηση
Καρτέλες Προϊόντων
Σύγκριση Προϊόντων
Αριθμομηχανή Εφαρμογών
Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Κατηγορία Σπόροι
Κατηγορία Δενδρύλλια
Απλή Αναζήτηση
Σύνθετη Αναζήτηση ανά Καλλιέργεια
Καρτέλες Προϊόντων
Σύγκριση Προϊόντων
Φυτορρυθμιστικά
Κατηγορία Φυτορρυθμιστικά
Απλή Αναζήτηση
Σύνθετη Αναζήτηση
Καρτέλες Προϊόντων
Σύγκριση Προϊόντων
Αριθμομηχανή Εφαρμογών
Βιοπαράγοντες & Παγίδευση
Κατηγορία Βιοπαράγοντες
Κατηγορία Παγίδες & Ελκυστικά
Απλή Αναζήτηση
Σύνθετη Αναζήτηση
Καρτέλες Προϊόντων
Σύγκριση Προϊόντων
Δεδομένα Τοξικότητας & Υπολειμματικότητας
Γεωργικές Προειδοποιήσεις
Απλή Αναζήτηση
Καρτέλες Προειδοποιήσεων
 
 
 
 
 
 
 
Φυτοπροστασία
Κατηγορία Εχθροί/Ασθένειες
Κατηγορία Ζιζάνια
Κατηγορία Βιοπαράγοντες
Απλή Αναζήτηση
Καρτέλες Συνόψεων
Πρωτότυπο Φωτογραφικό Υλικό
Θρέψη - Λίπανση
Κατηγορία Θρέψη - Λίπανση
Απλή Αναζήτηση
Καρτέλες Συνόψεων
Πρωτότυπο Φωτογραφικό Υλικό
Εγχειρίδιο Καλλιεργητή
Κατηγορία Εγχειρίδιο Καλλιεργητή
Απλή Αναζήτηση
Καρτέλες Συνόψεων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαγνωστική Κλείδα
Κατηγορία
Εχθροί/Ασθένειες/Τροφοπενίες
Κατηγορία Ζιζάνια
Σύνθετη Αναζήτηση ανά Καλλιέργεια
Πρωτότυπο Φωτογραφικό Υλικό
Πίνακες Αποτελεσμάτων
Οδηγός Θρέψης
Κατηγορία Θρέψη
Απλή Αναζήτηση
Πίνακες Αποτελεσμάτων
Οδηγός Φυτοπροστασίας
Κατηγορία Εχθροί/Ασθένειες
Κατηγορία Ζιζάνια
Κατηγορία Φυτορρυθμιστικά
Απλή Αναζήτηση
Πίνακες Αποτελεσμάτων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All rights reserved. Copyright ©2011-24 farmacon.gr | Όροι χρήσης | Designed by IRiS Design | Powered by ByteCode