Ενημερώσεις FARMABASE


24-07-2015

ΠΕΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Bolero 30 WG ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
PHOSMET - Ελάνκο 50 WP
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Camcis 50 WP ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Fosmedan 50 WP
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Phosmet - Sipcam Inagra 50 WP
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Axidrox 50 WG bio
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Coragen 20 SC 120 ημερών
120 ημερών
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Condor 91 EC 120 ημερών 120 ημερών
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Vertimec 1.8 EC 120 ημερών
120 ημερών
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ D-D Top 90 EC 120 ημερών 120 ημερών
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Follow 80 WG
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Folder 80 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Supersect 50 EC
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Biathlon Super 71.4/5.4 WG ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
Ethy-Gen II 120 ημερών
120 ημερών

All rights reserved. Copyright ©2011-21 farmacon.gr | Όροι χρήσης | Designed by IRiS Design | Powered by ByteCode